ONAAY.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

LÜTFEN OKUMADAN SİTEYİ KULLANMAYINIZ !

Bu internet sitesini (https://onaay.com) (Kısaca ‘’SİTE’’ olarak anılacaktır.) kullanabilmek için aşağıda yazılı olan kuralları okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. Sitede sunulan hizmetleri kullananlar ya da herhangi bir şekilde web sitesine erişen herkes işbu üyelik sözleşmesi, kullanım koşullarını ve gizlilik politikası kabul etmiş sayılır.

Kullanım Koşulları


Bu sitede sunulan tüm hizmetler Aksu mh. Çelebi SK. 25/6 Çankırı Merkez adresinde bulunan (Webmetri internet&Bilişim Hizmetleri) (Bundan böyle ‘’onaay’’ olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve Sitenin yasal sahibi onaay olup, site üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi onaay’ye aittir. İşbu kullanım sözleşmesi onaay tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar sitede yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Site hizmetlerinden faydalanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi onaay tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır. onaay bu sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

SÖZLEŞME TANIMLARI


Site; onaay tarafından belirlene çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir.

Üye; onaay’den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak onaay tarafından üyelikleri onaylanarak kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile sitedeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olan her şahsa verilen isimdir.

Kullanıcı; onaay internet sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

Link; site üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe ya da başka bir internet sitesinden siteye, dosyalara ve içeriği erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İçerik; sitede ya da herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.

Sözleşme; site vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle onaay arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

Kişisel bilgi; üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgilerdir.


HİZMETLERİN KAPSAMI


onaay’nin site üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere onaay’ye ait https://onaay.com adresinde satışa sunulan ürünlerin üye tarafından bedeli ödendikten sonra tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde sözleşmenin satıcıya yüklediği malın teslim edilmesi, borcunun ifa edilebilir olması durumunda taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından onaay adına ayıpsız olarak teslimidir.

onaay site üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup hizmetlere ilişin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir. Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların onaay tarafından belirlenecek ve sitenin ilgili bölümünün içeriğinde belirtecek özellikleri taşıması gerekmektedir. onaay bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir.


GENEL HÜKÜMLER


Site üzerinden onaay’nin kendi kontrolünde olmayan, başkaca 3. Kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ya da başka içeriklere link verebilir. Bu linkler kullanıcılara ve üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacı ile konmuş olup herhangi bir internet sitesine ya da o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir.

İşbu sözleşme, link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan ya da garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtası ile erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında onaay’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sitelerin kullanımından dolayı doğacak zararlar kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. onaay 3. kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriğin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir. Siteyi kullananlar sadece hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların ve üyelerin site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, onaay ya da başka bir üçüncü kişilerin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder.

Kullanıcı ve üyelerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ya da uğrayabilecekleri zararlardan dolayı onaay’nin doğrudan ya da dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu site sahibi onaay’dir. Bu sitede bulunan bilgilere yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile sayfa düzeni ve sitenin sunumu onaay’nin ya da onaay’nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu sitedeki bilgilerin ya da site sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, internet sitesi, software-code’ların, HTML kodu ve diğer kodlar ile site içerisinde bulunan diğer ürünlerini tasarımların, resimlerin, görsel işitsel vb. her türlü içeriğin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi ya da yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi – dağıtımı ve satılması yasaktır.

Kullanıcı ve üye yukarıda belirtilen ve bunlar ile sınırlı olamayan site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı ve üye onaay hizmetlerini, onaay bilgilerini ve onaay’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek ya da başkasının onaay hizmetlerini erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve onaay’nin yazılı izni ile mümkündür.

onaay site üzerinden kullanıcı ve üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri ‘’Gizlilik Politikası’’ hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. onaay aynı zamanda kullanıcı bilgilerini istatistiksel olarak değerlendirerek, kampanyalarını bu bilgiler doğrultusunda hazırlayabilir.

Kullanıcı ve üyelere ait kişisel bilgiler kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel 3. Kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak onaay için ya da onun adına davranan 3. Taraflara veya onaay’nin işi ile ilgili olanlara verilen özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcı veya üyelerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet vermek üzere verilebilir. Kullanıcı ya da üyeler, işbu kullanım sözleşmesindeki bu maddenin varlığının bilincinde olduklarını kabul beyan ve taahhüt eder.

İşbu site kullanım koşulları dahilinde onaay tarafından açıkça yetki verilmesi hallerinde onaay, onaay hizmetler, onaay bilgileri, onaay telif haklarına tabi çalışmaları, onaay ticari markaları, onaay ticari görünümü veya bu site vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.


SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI


onaay siteye erişilmesi, onaay siteye ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebiyle sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca nedenlere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. onaay sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti sonucunda herhangi ir sorumluluk kabul etmez, bu siteye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya sitenin kullanılması ile onaay’nin kullanım/ziyareti sonucunda doğabilecek her türlü sorundan mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ


onaay bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak kullanıcı ve üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden her türlü devir girişimi geçersizdir.

MÜCBİR SEBEPLER


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda onaay işbu internet sitesi kullanım koşulları v üyelik sözleşmesini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar onaay açısından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için onaay’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ


İşbu ‘’İnternet sitesi kullanım Koşulları ve üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabidir. Oluşabilecek anlaşmazlıklarda Çankırı tüketici mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Oluşabilecek yargılama giderleri, mahkemeyi başlatan tarafından karşılanacaktır.

YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL


İşbu sözleşme onaay tarafından site içerisinde yayınlandığı andan itibaren yürürlülük kazanır. Kullanıcı ve üyeler işbu sözleşme hükümlerini web sitesini kullanarak kabul etmiş olmaktadırlar. onaay dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.